Tổng số cán bộ, giảng viên của đơn vị có 23 thành viên, với 03 bộ môn (Thực hành tiếng, Lý thuyết tiếng, Ngôn ngữ thương mại). Cán bộ, giảng viên của khoa đều được đào tạo bài bản tại nước bản ngữ, hoặc có học vị thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành kinh tế, thương mại, kinh doanh quốc tế với trình độ tiếng Trung tốt, nghiệp vụ vững vàng.

Danh sách cán bộ, giảng viên Khoa Tiếng Trung Quốc - Trường ĐH Ngoại thương:

 • Ban Lãnh đạo Khoa:
  • Trưởng Khoa: GVC, TS. Lê Quang Sáng
  • Phó Trưởng Khoa: ThS. Lê Thanh Thuỳ Dương
 • Bộ môn Thực hành tiếng:
  1. Phó trưởng Bộ môn: GV, ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  2. GV, TS. Trần Thu Minh
  3. GV, TS. Hoàng Minh Hồng
  4. GV, ThS. Ngô Hoàng Thu Thuỷ
  5. GV, ThS. Phạm Thị Thuỳ Dương
  6. GV, ThS. Đặng Thị Thuỳ Linh
  7. TG, cô Phùng Thuỷ Tiên
  8. TG, thầy Trần Nhật Trọng
  9. TG, cô Nguyễn Thị Hoa
 • Bộ môn Lý thuyết tiếng:
  1. Trưởng Bộ môn: GVC, TS. Hoàng Thanh Hương
  2. GVC, TS. Lê Quang Sáng (Trưởng Khoa)
  3. GVC, TS. Nguyễn Thị Phương
  4. GVC, TS. Nguyễn Bảo Ngọc
  5. GV, ThS. Nguyễn Ngọc Thuý Anh
 • Bộ môn Ngôn ngữ Thương mại:
  1. Trưởng Bộ môn: GV, TS. Nguyễn Mạnh Toàn
  2. GV, ThS. Lê Thanh Thuỳ Dương (Phó Trưởng Khoa)
  3. GVC, TS. Nguyễn Thị Nhật Thu
  4. GV, ThS. Vũ Thị Thu Hương
  5. GV, ThS. Nguyễn Thị Thuỳ Dương
  6. GV, ThS. Nguyễn Minh Hoà
  7. TG, ThS. Tô Anh Tuấn
 • Thư ký Văn phòng Khoa: ThS. Lê Minh Hoà
JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com