2021: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC MÃ NGÀNH: 7220204 CHUYÊN NGÀNH: TIẾNG TRUNG THƯƠNG MẠI CHUYÊN NGÀNH PHỤ: KINH DOANH QUỐC TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3133/QĐ-ĐHNT ngày 15/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương)

Chương trình được xây dựng và áp dụng đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2021 trở đi
Xem chi tiết tại đây!
JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com