Đề cương học phần trong chương trình đào tạo bao gồm:

 

1, Các học phần thuộc Bộ môn Thực hành tiếng: 13 học phần

Chi tiết xem tại: https://drive.google.com/file/d/11SGF1AXs9hmFUpPdBXyOqud-6hb-u1mJ/view?usp=sharing

 

2, Các học phần thuộc Bộ môn Lý thuyết tiếng: 05 học phần

Chi tiết xem tại: https://drive.google.com/file/d/139Ucd_iZAZm1UQVPhu73GDUvjA2kAXb1/view?usp=sharing

 

3, Các học phần thuộc Bộ môn Ngôn ngữ thương mại: 10 học phần

Chi tiết xem tại: https://drive.google.com/file/d/1XlBXx5no1JSZysfX3KCBoLiiTfVZr9cX/view?usp=sharing

 

 

 

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com