Đề cương học phần trong chương trình đào tạo bao gồm:

 

1, Các học phần thuộc Bộ môn Thực hành tiếng: 13 học phần

Chi tiết xem tại: https://drive.google.com/file/d/1vXGHeM0tI46sKpXeMBkKbXFDNic8H2jz/view?usp=sharing

 

2, Các học phần thuộc Bộ môn Lý thuyết tiếng: 08 học phần

Chi tiết xem tại: https://drive.google.com/file/d/1UarPxvz7j9g5tIi5Qp-A2eqJGNDcs01t/view?usp=sharing

 

3, Các học phần thuộc Bộ môn Ngôn ngữ thương mại: 09 học phần

Chi tiết xem tại: https://drive.google.com/file/d/1ruRAUCzjXDgGNwsDHIMptGLoZ5eCHK9H/view?usp=sharing

 

 

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com