TIN MỚI NHẤT

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

THÔNG TIN VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Video

KHOA TIẾNG TRUNG QUỐC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN & TRỢ GIẢNG

Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng, Trường Đại học Ngoại Thương và Khoa tiếng Trung Quốc thông báo nội dung và kế hoạch tuyển dụng viên chức giảng viên và viên chức trợ giảng năm 2021 cho Khoa theo văn bản đính kèm.

Văn bản đính kèm

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
GÓC SINH VIÊN

ĐỐI TÁC

No directory \home\ftu09015\public_html\chinese.ftu.edu.vn\images\logo
NO IMAGES images/logo