TIN MỚI NHẤT

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

THÔNG TIN VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Video

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (Tháng 3 năm 2019)

 

Khoa tiếng Trung Quốc xin thông báo một số thông tin tuyển dụng của các đơn vị đối tác của Khoa.

Chi tiết xin xem file đính kèm.

 

1, https://drive.google.com/file/d/1AQo7RBdtU0kUdIDC5BcyLYvD4mTysHpj/view?usp=sharing

 

2, https://drive.google.com/file/d/1nO0kp6_zoTLCt0theYN10yQr0-j92VEJ/view?usp=sharing

 

3, https://drive.google.com/file/d/1_uY2MTR0NFeKHdntjXCuuH_7WI3671V-/view?usp=sharing

 

4, https://drive.google.com/file/d/1zByMHAxXj75I4m0tb8ot0rVo3knh9Akj/view?usp=sharing

 

 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
GÓC SINH VIÊN

ĐỐI TÁC

No directory \home\ftu09015\public_html\chinese.ftu.edu.vn\images\logo
NO IMAGES images/logo