Thông tin dành cho Tân sinh viên K58

 

Các em sinh viên K58 tham khảo thông tin từ Phòng Quản lý Đào tạo:

1, Một số thông tin cần biết đối với Tân sinh viên Khóa 58 (2019-2023): Thong tin can biet

 

2, Hướng dẫn Tân sinh viên khóa 58 kê khai thông tin cá nhân và đăng ký chuyên ngành học: Ke khai